คนได้สิทธิ์รับเยียวยาเกษตรกร

0
21

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาอัพเดทกันวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ให้มีการเยียวยาเกษตรกร กลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก 155,657 ราย โดยมี 4 กลุ่ม ดังนี้

1 กลุ่มที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินโอน กลุ่มนี้คือกลุ่มของคนที่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร แต่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชี กลุ่มนี้มีทั้งหมด 115,892 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาให้มาแจ้งได้ถึง 30 กันยายน 2563 และจะโอนให้ครั้งเดียว 15,000 บาท หากเกินนี้ ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว

2 กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง กลุ่มนี้มีทั้งหมด 38,737 ราย จะมีการจ่ายเงินให้รอบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

3 กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการ เยียวยาเกษตรกร เพราะชื่อไปซ้ำซ้อนกับ เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ในช่วงแรกพบว่าชื่อซ้ำซ้อน แต่ตรวจสอบภายหลังพบว่ายังมีสิทธิ์ได้อยู่ กลุ่มนี้มี 759 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

4 กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนี้มี 269 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง

Facebook Comments